DELTA-MS

Alternatief voor een betonnen werkvloer, bescherming van ondergrondse muren, betrouwbare drainering bij dubbel wandige constructies.

Eigenschappen

Door de naar het metselwerk gerichte noppen ontstaat een betrouwbare scheiding tussen deze grondmuur en de vochtige grond. De noppen creëren luchtkanalen, daardoor kan het metselwerk ademen. Bij de aanaarding geeft de noppenbaan de nodige weerstand. De afdichting wordt beter beschermd. DELTA-MS heeft een hoge drukweerstand van ong. 250 kN en meer dan 1800 noppen per vierkante meter. De baan zorgt ook voor een efficiënte verdeling van de druk en een geringe puntbelasting.

Materiaal

Noppenbaan uit speciaal polyethyleen hoge dichtheid.

Verwerking

Hoogbouw
Bodemsituaties: poreuze bodems, bij wandafdichting: bitumenlaag of dikke teerafdichtingen.

DELTA-MS kan mechanisch d.m.v. van pluggen, nagels of met behulp van pleisterhaken en kanthout vastgehecht worden. Plaatsingstijd: minder dan 4 min/m². Door de vlakke overlappingsrand: een betere overlapping en een nauwkeurigere aansluiting. Door de diagonale noppenstruktuur rechtlijnig te vouwen en een betere pasvorm bij de hoeken.

Tunnelbouw en utiliteitsbouw
om een betrouwbare en geleidelijke afvoer van het sijpelings-, kloof- en grondwater te verkrijgen.

Grondplaat
Onder de betonnen vloer beschermt DELTA-MS efficiënt tegen opstijgend vocht.

Technische info

Noppenhoogte ca. 8mm
Rolafmetingen 3.0 x 20m
2.4 x 20m
2.0 x 20m
1.5 x 20m
1.0 x 20m
Drukweerstand ca. 250kN/m²
Luchtvolume
tussen de noppen
ca. 5.3 l/m²
Temperatuurweerstand -30°C tot +80°C
Chemische eigenschappen chemicaliënbestendig, wortelvast
Eigenschappen onverrotbaar, onschadelijk voor het
drinkwater


DELTA® is een gedeponeerd commercieel merk van de Ewald Dörken AG
BASIS-QUALITÄT DELTA-Grundmauerschutz, Drainage und Abdichtung
DELTA-Grundmauerschutz, Drainage und Abdichtung Dörken Gmbh & Co. KG

Verdere informatie

Overzicht Grondmuur-
beveiligingssystemen

Infomaterial/Samples