Länderauswahl:

DELTA-Grundmauerschutz, Drainage und Abdichtung BASIS-QUALITÄT

DELTA-MS

Grondmuurbescherming, betrouwbare drainering bij 2-wandige constructies.

Eigenschappen

Door de naar het metselwerk gerichte noppen ontstaat een betrouwbare scheiding tussen deze grondmuur en de vochtige grond. De noppen bewerkstelligen luchtkanalen, daardoor kan het metselwerk ademen. Bij de aanaarding werkt de noppenbaan als een bumperzone. De afdichting wordt beter beschermd. DELTA-MS heeft een hoge drukweerstand van ong. 250 kN en meer dan 1800 noppen per vierkante meter.

Materiaal

Noppenbaan uit speciaal polyethyleen hoge dichtheid.

Verwerking

Hoogbouw
Bodemsituaties: poreuze bodems, bij wandafdichting: bitumenlaag of dikke teerafdichtingen.


Grondplaat
Onder de grondplaat beschermt DELTA-MS efficiënt tegen opstijgend vocht.

Zuiverheidslaag
Bij gebruik als zuiverheidslaag, heeft DELTA-MS verschillende voordelen: vlugge plaatsing, geen gereedschap nodig.

Technische info

Noppenhoogte ong. 8mm
Rolafmetingen 3.0 x 20m
2.4 x 20m
2.0 x 20m
1.5 x 20m
1.0 x 20m
Drukweerstand ong. 250kN/m²
Luchtvolume
tussen de noppen
ong. 5.3 l/m²
Temperatuurweerstand -30°C tot +80°C
Chemische eigenschappen chemicaliënbestendig
onverrotbaar
Eigenschappen wortelvast
onschadelijk voor het drinkwater                        

DELTA® is een gedeponeerd commercieel merk van de Ewald Dörken AG