Länderauswahl:

Dörken Aktuell

DELTA-MAXX WD, de meerwaarde voor het schilddak.

Laat een goede en economische plaatsing toe dankzij de 2 kleefbanden, één langs elke zijde van de folie.

DELTA-MAXX WD Snelle plaatsing, zeer weinig materiaalverlies, dankzij de twee kleefbanden aan zowel boven- als onderzijde van de rol.

Ter hoogte van de gesloten nok, goede verkleving op de twee dakvlakken.

Zeer weinig materiaalverlies, daar de folie afgeknipt wordt op de aangepaste
lengte. De volgende werf kan gestart worden met de overblijvende rol.


DELTA® is een gedeponeerd commercieel merk van de Ewald Dörken AG