Aanwijzingen over de gegevensbescherming

N.V. Dörken Benelux S.A. (vanaf nu “Dörken“) verheugt zich over uw bezoek aan deze websites. Persoonsgegevens worden op deze websites alleen in de technisch noodzakelijke omvang geregistreerd. Hiernavolgend informeren wij u over aard, omgang en doelen van de registratie, verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens in samenhang met het gebruik van onze websites. Deze verklaring over de gegevensbescherming is geldig voor alle websites van Dörken, maar niet voor pagina’s van andere aanbieders, waarvoor u op onze pagina’s links zult vinden. Onze veiligheidsprocedures worden regelmatig gecontroleerd en aan de technologische vooruitgang aangepast.

1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Verantwoordelijke volgens art. 4 lid 7 EU-basisverordening inzake de gegevensbescherming (AVG) is de firma N.V. Dörken Benelux S.A., Brusselsesteenweg 483, B-1731 Zellik (Asse).

2. Contactmogelijkheid van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Bij vragen over de gegevensbescherming, stuurt u ons een e-mail naar datenschutz-doeco@doerken.de

3. Uw rechten

U heeft tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot de op u betrekking hebbende persoonsgegevens:

3.1 Algemene rechten

U heeft recht op informatie, correctie, wissen, beperking van de verwerking, verzet tegen de verwerking en gegevenstransmissie. Wanneer een verwerking gebaseerd is op uw instemming, dan heeft u het recht deze instemming voor de toekomst te herroepen.

3.2 Rechten bij de gegevensverwerking volgens het legitieme belang

U heeft volgens art. 21 lid 1 AVG het recht omwille van redenen, resulterend uit uw bijzondere situatie, op elk ogenblik verzet aan te tekenen tegen de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens, die op basis van art. 6 lid 1 e AVG (gegevensverwerking in het openbare belang) of op basis van artikel 6 lid 1 f AVG (gegevensverwerking om een legitiem belang te vrijwaren) gebeurt, dit geldt ook voor een op dit voorschrift gebaseerde profiling. In geval van verzet verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer, behalve wanneer wij dwingende redenen voor de verwerking aantonen die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking dient om rechten te claimen, uit te oefenen of te verdedigen.  

3.3 Rechten bij directe reclame

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken om directe reclame te bedrijven, heeft u volgens art. 21 lid 2 AVG het recht op elk ogenblik verzet aan te tekenen tegen de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens voor dergelijke reclame, dit geldt ook voor profiling, op voorwaarde dat dit met dergelijke directe werking in verbinding staat.

In geval van uw verzet tegen de verwerking voor de directe reclame zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doelen verwerken.

3.4 Recht op klacht bij een toezichthoudende instantie

Verder heeft u het recht klacht om bij een bevoegde toezichthoudende instantie voor de gegevensbescherming klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

4. Registratie persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

Bij het louter informatief gebruik van de website, met andere woorden, wanneer u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, registreren wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server stuurt. Wanneer u onze website wilt raadplegen, registreren wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en de veiligheid te garanderen. Juridisch beginsel daarvoor is art. 6 lid 1 f AVG; het legitieme belang bestaat in het in stand houden en de veilige verlening van onze diensten: 

IP-adres, datum en tijd van de aanvraag, verschil van tijdzone ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van de aanvraag (concrete pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, doorgestuurde gegevenshoeveelheid, website, waarvan de aanvraag komt, browser, bedrijfssysteem, en diens interface, taal en versie van de browsersoftware.

5. Contactopname per e-mail of contactformulier

 Bij uw contactopname met ons per e-mail of via een contactformulier, worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen, om uw vragen te beantwoorden. Wanneer wij via ons contactformulier gegevens vragen, die niet nodig zijn om contact op te nemen, hebben wij deze steeds als optioneel gekenmerkt. Deze gegevens dienen om uw aanvraag te concretiseren en om uw zaak beter af te wikkelen. Een mededeling van deze gegevens vindt uitsluitend op vrijwillige basis en met uw instemming plaats, art. 6 lid 1a AVG. Wanneer het hierbij om gegevens van communicatiekanalen gaat (bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer) staat u bovendien toe dat wij u eventueel ook via dit communicatiekanaal contacteren, om uw vraag te beantwoorden. Deze instemming kunt u vanzelfsprekend steeds herroepen. 

De in dit verband resulterende gegevens wissen wij wanneer de opslag niet meer nodig is, of we beperken de verwerking wanneer er sprake is van wettelijke bewaringsplichten.

6. Sollicitaties

Wij plaatsen links voor eventuele vacatures op de website van “Ewald Dörken AG“. In dit verband geldt de verklaring inzake de gegevensbescherming van de van de firma “Ewald Dörken AG“.

7. Gebruik van cookies

Tijdens uw gebruik van onze website worden cookies op uw computer opgeslagen. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw harde schijf opgeslagen en aan de door uw gebruikte browser toegewezen worden, en waardoor bepaalde informatie naar de plaats, die de cookie zet, kan stromen. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen naar uw computer sturen. Ze dienen om het internet aanbod globaal gezien gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. 

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies wiens omvang en werkwijze beneden uitgelegd worden:

7.1 Transiënte cookies

Deze cookies worden geautomatiseerd gewist, wanneer u uw browser sluit. Daarbij horen vooral de session cookies. Deze slaan een zogenaamde session-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie toegewezen kunnen worden. Daardoor kan uw computer herkend worden wanneer u naar onze website terugkeert. De session-cookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.

7.2 Persistente cookies

Deze cookies worden geautomatiseerd na een ingestelde duur gewist, die naargelang de cookie kan verschillen. U kunt de cookies op elk ogenblik in de veiligheidsinstellingen van uw browser wissen.

7.3 Verhinderen van cookies

U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijvoorbeeld de acceptatie van third-party-cookies of alle cookies afwijzen. Wij maken erop attent dat u dan eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

7.4 Juridische beginselen en opslagduur

De juridische beginselen voor mogelijke verwerkingen van persoonsgegevens is art. 6 lid 1 f AVG, om onze website gebruiksvriendelijker te maken en een analyse van het surfgedrag van de gebruikers mogelijk te maken. Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze naar ons gestuurd. Daarom heeft u als gebruiker ook de volle controle over het gebruik van cookies. Met veranderingen van de instellingen in uw browser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen steeds gewist worden. Dit kan op geautomatiseerde wijze gebeuren.

8. Analyse des pages web

Voor de analyse en de optimalisatie van onze websites gebruiken wij verschillende diensten die hier beneden beschreven worden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld analyseren hoeveel gebruikers onze pagina bezoeken, welke informatie het meest populair zijn of wat gebruikers van het aanbod vinden. Wij registeren onder andere gegevens van welke internetpagina een persoon naar een internetsite gekomen is (zogenaamde referrer), op welke subpagina’s van de website toegang gekregen werd of hoe dikwijls en hoe lang een subpagina bekeken werd. Dit helpt ons onze aanbiedingen gebruikersvriendelijk te maken en te verbeteren. De daarbij geregistreerde gegevens dienen niet om gebruikers persoonlijk te identificeren. Er worden anonieme of hoogstens pseudonieme gegevens geregistreerd. Juridische basis daarvoor is art. 6 lid 1 f AVG.

8.1 Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Het gebruik bevat de bedrijfsmodus Universal Analytics. Hierdoor is het mogelijk sessies en interacties van meerdere apparaten aan een pseudonieme User-ID toe te wijzen en zo de activiteiten van een gebruiker apparaatoveschrijdend te analyseren.  Google Analytics gebruikt cookies, die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. In geval van een activering van de IP-anonymisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag over de Europese Economische Ruimte afgesloten hebben op voorhand ingekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige  IP-adres naar een server van Google in de USA gestuurd en daar ingekort. De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde  IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten tegenover de exploitant van de website te verlenen. In deze doelen ligt ook ons legitieme belang aan de gegevensverwerking. De juridische basis voor het gebruik van  Google Analytics is § 15 lid 3 TMG c.q. art. 6 lid 1 f AVG. Het legitieme belang bestaat daarbij in informatie over het gebruik van onze website. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op   https://www.google.com/analytics/terms/de.html  c.q. op   https://policies.google.com/?hl=de U kunt de opslag van de cookies door een instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. U kunt verder de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door   Google verhinderen door de  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  downloaden en te installeren. 

Opt-Out-Cookies verhinderen de toekomstige registratie van uw gegevens tijdens het bezoek aan deze website. Om de registratie door Universal Analytics voor verschillende apparaten te verhinderen, moet u de Opt-Out op alle gebruikte systemen uitvoeren. 

Klikt  u hier, wordt de Opt-Out-Cookie geplaatst:

Google Analytics voor deze pagina activeren

The tracking of Google Analytics is deactivated in this browser for this website.

8.2 Google Tag Manager

Omwille van de transparantie maken wij u erop attent dat wij de Google Tag Manager gebruiken. De Google Tag Manager registreert zelf geen persoonsgegevens. De Tag Manager maakt ons de integratie en het beheer van onze tags makkelijker. Tags zijn kleine code-elementen, die onder andere dienen om traffic en bezoekersgedrag te meten, de uitwerking van online reclame en sociale kanalen te registreren, remarketing en de oriëntatie op doelgroepen in te stellen en websites te testen en te optimaliseren. Wanneer u een deactivering heeft uitgevoerd, zal de Google Tag Manager hiermee rekening houden. Voor meer informatie over de Google Tag Manager zie : https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

8.3 Double Click

Wij gebruiken DoubleClick, een dienst van Google Inc. DoubleClick gebruikt cookies om gebruikersgebaseerde reclameadvertenties te publiceren. De cookies herkennen welke advertentie reeds in uw browser geactiveerd werd en of u via een gepubliceerde advertentie een website heeft opgeroepen. 

Daarbij registreren de cookies geen persoonlijke informatie en kunnen ook niet hiermee in verbinding gebracht worden. Wilt u geen gebruikersgebaseerde reclame ontvangen, dan kunt u de publicatie van reclameadvertenties met behulp van de advertentie-instelling van Google deactiveren. 

Andere informatie over hoe Google cookies gebruikt, kunt u in de verklaring over de gegevensbescherming van Google raadplegen.

De juridische basis voor het gebruik van Google Analytics is § 15 lid 3 TMG c.q. art. 6 lid 1 f AVG. Het legitieme belang bestaat daarbij in de analyse, de optimalisatie en het economische bedrijf van ons online aanbod.

9. Reclame

Wij gebruiken cookies voor marketingdoeleinden om onze gebruikers met interessante reclame aan te spreken. Verder gebruiken wij cookies om de waarschijnlijkheid van de publicatie van een reclameadvertentie te beperken en de effectiviteit van onze reclamemaatregelen te meten. Deze informatie kunnen ook met derden, bijvoorbeeld Ad-netwerken, gedeeld worden. De juridische basis daarvoor is art. 6 lid 1 a en f AVG. Voor de met de gegevensverwerking vervolgde doeleinden bestaat het legitieme belang van de directe marketing. U heeft het recht om steeds verzet tegen de verwerking van uw gegevens aan te tekenen. Daarvoor stellen wij u Opt-Out-mogelijkheden van de betreffende diensten ter beschikking. U kunt alternatief in uw browserinstellingen verhinderen dat cookies geplaatst worden.

10. Inhoud van derden

Binnen dit online aanbod is inhoud van Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), bijvoorbeeld YouTube of Google Maps, geïntegreerd. Dit impliceert altijd dat de aanbieders van deze inhoud (vanaf nu “Derde-aanbieders") het IP-adres van de gebruikers registreren. Want zonder het   IP-adres zouden zij de inhoud niet naar de browser van de gebruiker in kwestie kunnen sturen. Het IP-adres is daarmee noodzakelijk om deze inhoud weer te geven. Wij doen onze best om alleen inhoud te gebruiken wiens aanbieder het   IP-adres uitsluitend gebruiken om de inhoud te leveren. Wij hebben echter geen invloed op het feit dat derde-aanbieders het IP-adres bijvoorbeeld voor statistische doeleinden opslaan. Wanneer wij hiervan op de hoogte zijn, delen wij dit aan de gebruikers mee. Het juridische beginsel hiervoor is art. 6 lid 1 f AVG. Het legitieme belang bestaat daarbij in analyse, optimalisatie en economisch bedrijf van ons online aanbod.

11. Gegevenstransmissie

In principe worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven behalve wanneer wij wettelijk verplicht zijn, of wanneer de doorgave van de gegevens nodig is om het contract uit te voeren of wanneer u op voorhand uitdrukkelijk ingestemd heeft met de doorgave van uw gegevens.

12. Gegevensbeveiliging

Wij hebben omvangrijke technische en bedrijfsinterne voorzorgsmaatregelen genomen om uw gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen te beschermen. Onze veiligheidsprocedures worden regelmatig gecontroleerd en aan de technische vooruitgang aangepast.  

13. Duur van de opslag

Wanneer boven niet anders aangegeven, worden persoonsgegevens van de persoon in kwestie gewist of geblokkeerd, zodra het doel van de opslag wegvalt. Een opslag kan verder gebeuren wanneer dit door de Europese of nationale wetgever in unierechtelijke verordeningen, wetten of andere voorschriften, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderhevig is, voorzien werd. Een blokkering of wissen van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt.

Veranderingen van de aanwijzingen voor de gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor de aanwijzingen voor de gegevensbescherming te veranderen en uit te breiden. 

Stand van de aanwijzingen voor de gegevensbescherming is juni 2018.

Dörken GmbH & Co. KG
 
 

Dörken Benelux nv
Brusselsesteenweg 526/10
B-1731 Zellik (Asse)
België

Tel          02 466 02 75
E-Mail    info@doerken.be

Dörken Wereldwijd

Dörken Worldwide

Social Media

 
 

© Dörken Benelux · Lid van de DÖRKENGROUP · DELTA® is een gedeponeerd handelsmerk van Ewald Dörken AG, Herdecke, Duitsland.

Profi-ChatBaufragen.de